تشخیص و درمان

اسهال خونی زمستانی گاو

اسهال خونی زمستانی يک بيماری مسری گاوان مي باشد که معمولا در ماههای سرد سال و بـه صـورت همـه گيـر در داخل يک گله رخ مي دهد و معمولا هنگامی در گلـه تـشخيص داده مي شود که ساير عوامـل بوجـود آورنـده اسـهال رد شوند.

به نظر مي رسد عامل بيماری  اسـهال خـونی زمـستانی گاوان، کوروناويروسها باشند که هنگامی که رطوبت هـوا بالای رود و گاوان در اصطبل نگهـداری  مـيشـوند ايجـاد بيماری  ميکند.

دوره بيماری کوتاه است و در يک گله شيوع بيمـاری معمولا کمتر از دو هفته طول مي کشد.

بهبودی نيز اکثرًا خود به خودی صـورت مـي گيـرد در نتيجه ميزان مرگ و ميـر در ايـن عارضـه بـسيار نـادر است.

علائم بالينی:

اسهال زمستانی يک بيماری اسهالی  پرتابی اسـت کـه باعث بروز بی اشتهايی با درجـات مختلـف، بـی حـالی دل درد ملايــم، دراز کــشيدن دامهــا و کــاهش توليــد شــير مي شود. اين دامها دارای عطـش هـستند و حرکـات شـکمبه کاهش مي يابد ولی تب ديده نمیشود.

در  تليسههای شکم اول، گاهی ممکن است خون در مدفوع ديده شود.

پيشگيری:

بهداشت محيط شامل ضدعفونی کـردن جايگاههـا و تهويـه

هوا ودرمان سيستميک بيماران از جمله مـوارد پيـشگيری و کنترل آن مي باشند.

درمان:

در اکثر مواقع بدون انجام هيچ درمانی خود به خـود بيماری بهبود مي يابد.

جهت درمان مي توان از ساليسيلات بازيـک    آلومينيـوم

يا سولفاميد (سولفاگوانيدين) به مدت 3 تا 4 روز صـبح و عصر از راه دهان استفاده نمود.

اگر نصف گله علائم بروز بيماری را نشان دهند مي بايست کل گله مورد درمان قرار گيرند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *