محصولات ایوت

دسته بندی فیلدها

ایوت، تمامی فیلدهای دامپزشکی را پوشش می دهد !

آبزیان (9)

پکیج های جامع تخصص (9)

جراحی (17)

دام بزرگ (31)

دام کوچک (19)

رادیولوژی (8)

طیور (20)

علوم پایه (54)

کلینیکال پاتولوژی (6)

مامایی (6)

فایل ها

جدیدترین فایل ها

تازه ترین محصولات دانلودی

جدیدترین فایل های دانلودی

درسنامه جراحی دام بزرگ

تومان 23,000
پيشينة جراحي، يا آنگونه كه در منابع باستاني آمده است كاردپزشكي، به زمان نخستين كوشش هاي انسان براي درمان بيماري ها بازمي گردد. همانگونه كه از كاوش هاي باستانشناسي به ويژه در شهر سوختة سيستان برمي آيد، ايرانيان هزاران سال پيش، در همان زماني كه مردمان مناطقي مانند بابل يا مصر با سحر و جادو درمان مي كردند، به انجام جراحي هاي دشواري همچون كارگذاري پروتز مصنوعي در حدقه، يا كرانيوتومي براي درمان هيدروسفالوس و موارد ديگر م يپرداختند و اين امر نشان از پيشرفت دانش پزشكي و جراحي در روزگار كهن دارد. در اين ميان جراحي دامپزشكي نيز پا به پاي جراحي انسان باليده است و چه بسا كه برخي از عمل ها نخستين بار در حيوانات انجام پذيرفته باشد. درسنامة جراحي عمومي دا مهاي بزرگ براي استفادة دانشجويان دكتري عمومي دامپزشكي نوشته شده است و كوشش شده است كه از واپسين و كامل ترين منابع موجود در جهان در نگارش آن بهره گرفته شود. اگر در مواردي مطلبي نارسا به نظر آيد، به دليل رعايت ايجاز بوده است تا بتوان درك مترين صفحات ممكن، بيشترين و كاربرد يترين روش هاي جراحي شرح داده شود.

جزوه بیماری متابولیک دام

تومان 20,000
بیماری متابولیک در دام
تایپی 128 صفحه در بیست جلسه

جزوه استعداد تحصیلی

تومان 40,000
استعداد تحصیلی - ویژه آزمون دکتری تخصصی - همه رشته ها استعداد تحصیلی در همه رشته ها (بهجز رشته هاي گروه فنی و مهندسی) به ترتیب از چهار بخش زیر تشکیل شده است که سه بخش اول کیفی بوده و تنها یک بخش به سؤالات کمی اختصاص دارد: 1. درك مطلب 2. استدلال منطقی 3. تحلیلی 4. کمی تعداد سؤالات بخشهاي مختلف آزمون طبق آخرین تغییرات به شرح زیر است: - در بخش درك مطلب با دو متن که از هر یک 4 تست مطرح شده است، مواجه خواهید شد. - در بخش استدلال منطقی با 7 تست مجزا روبرو خواهید شد. - بخش تحلیلی داراي 2 مجموعه 4 سؤاله (در مجموع 8 تست) است که در اکثر آزمونها مجموعه اول ساده و مجموعهدوم دشوار بوده است. - بخشی کمی شامل چهار بخش و داراي 7 تست است: 1 سؤال هوش، 1 سؤال مقایسهاي، 3 سؤال حل مسأله و 2 سؤالمحاسباتی تعداد بخش ها و  تعداد سؤالات: بخش اول درك مطلب 2 متن 8 سؤال بخش دوم استدلال منطقی 7 متن کوتاه 7 سؤآل بخش سوم تحلیلی 2 بخش 8 سؤال 4 بخش (هوش، مقایسهاي، حل مسأله 7 سؤال بخش چهارم کمی و محاسباتی) توجه داشته باشید که در گروه فنی و مهندسی، به جاي 7 سؤال در بخش استدلال منطقی، 7 سؤال تجسمی مطرح میشودکه این بخش نیز کیفی است. در مجموع، طبق آخرین تغییرات آزمون دکتري، داوطلبان تمامی گروههاي آزمایشی باید به 30 سؤال در این درس پاسخدهند. زمانی که براي این 30 سؤال در نظر گرفته شده نیز براي همه گروه ها یکسان بوده و برابر با 60 دقیقه است . با توجه بهزمان اندکی که براي پاسخ دادن به حل سؤالات این بخش دارید، سرعت عمل، در کنار دقت در یافتن پاسخ هاي صحیح کلیدموفقیت شما خواهد بود.

درسنامه جراحی دام کوچک

تومان 42,000

جراحی دام کوچک

استاددکتر پدرام - دکتر فرزاد- دکتر دهقان

تهیه شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

278 صفحه

جزوه اولتراسوند تشخیصی دامپزشکی

تومان 30,000
اولتراسوند تشخیصی دامپزشکی - سونوگرافی 105 صفحه تهیه شده در دانشکده دامپزشکی شیراز

جزوه مسمومیت در دام های بزرگ

تومان 13,000
کلیات مسمومیت با سموم گیاهی و گیاهان سمی مسمومیت های قارچی مسمومیت با مواد معدنی مسمومیت با مواد آلی مسمومیت با داروها مسمومیت با سموم جانوری مسمومیت با مواد رادیواکتیو

درسنامه روش تحقیق و رساله نویسی

تومان 17,000
مراحل یک تحقیق پژوهشی: 1 . مطالعه (مقالات مجلات علمی، کتب علمی، مطالعه میدانی در کار تجربی) 2 . فکر کردن روی یافته های مختلف منطقی و غیر منطقی 3 . ایجاد سوال و مسئله 4 . مرور مطالب برای پاسخ به سوال (مطالعه کتابخانه ای ) 5 . طراحی یک مطالعه برای تحقیق میدانی) بررسی، مطالعه ساده، مطالعه کیس کنترل، مطالعه کوهورت، تحقیق آزمایشی، ارتباط سنجی، اثر سنجی، مقایسه تست آزمایشگاهی) 6 . نمونه گیری در مطالعات میدانی 7 . ارایه آماری توصیفی و یا تحلیل آماری(آمار توصیفی، آمار مقایسه ای – استنباطی) 8 . گزارش نتایج (متن نتایج، جداول، نمودار ها، تصاویر) 9 . بحث و نتیجه گیری تمامی مراحل یک تحقیق به تفضیل و جامع در این جزوه مورد بحث قرار میگیرد و شیوه نگارش به طور کامل توضیح داده میشود .

تربیت و نگهداری سگ

تومان 45,000
راهنمای کاملی از تربیت و نگهداری و بهداشت و پرورش سگ در 172 صفحه

راهنمای مصور بافت شناسی

تومان 40,000
مجموعه گردآوری شده راهنمای بافت شناسی 2 دامپزشکی شامل جزوه/جزوه خلاصه/نکات تفریقی /عکس های لام های بافت شناسی است که از دانشکده ای مختلف و کلاس اساتید عزیز توسط دانشجویان تهیه و تحت قالب یک جزوه جمع بندی شده است.

عملیات آسیب شناسی عمومی

تومان 30,000
راهنمای عملی آسیب شناسی عملی - پاتولوژی به همراه لام های میکروسکوپیک و توضیحات بیش از 500 تصویر لام

باکتری شناسی

تومان 30,000
راهنمای عملی باکتری شناسی به همراه محیط کشت ها 267 صفحه مصور و تایپی و رنگی مبانی اولیه آزمایشگاه باکتری شناسی تصاویر محیط کشت محیط های کشت به همراه توضیح و تفاسیر جزوه باکتری شناسی عمومی

جزوه قارچ شناسی

تومان 10,000
تا به امروز صد هزار گونه قارچی شناخته شده است که از این تعداد صد و پنجاه گونه بیماری زا هستند. تقسیم بندی قارچ ها بر اساس محلی است که بیماری ایجاد می کنند: بیماری های سطحی کشنده نیستند ولی از نظر زیبایی حائز اهمیت هستند. بیماری های جلدی کشنده نیستند ولی از نظر زیبایی حائز اهمیت هستند. بیماری های زیر جلدی تقسیم بندی بیماری های قارچی بر اساس محل استقرار قارچ بیماری های احشایی بیماری های سیستمیک در این دسته قرار می گیرند. در سطح بدن، دهان و دستگاه گوارش یک سری از قارچ ها را داریم که فلور طبیعی بدن هستند. پس بر این اساس قارچ ها را به دو دسته تقسیم می کنیم: فرصت طلب (opportunistic) : در افراد سالم نمی تواند بیماری ایجاد کند؛ مگر در شرایط مساعد بیماری زا (Pathogen) : در افراد سالم هم بیماری ایجاد کنند و دنبال شرایط خاص نمی گردند. امروزه با پیشرفت هایی که صورت گرفته است، میزان بروز بیماری های قارچی کاهش یافته است، ولی میزان بروز بیماری های فرصت طلب به خاطر داروهای کورتونی و آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی که استفاده می شود و نیز نقص ایمنی مانند بیماران ایدزی رو به افزایش است.

عملیات کلینیکال پاتولوژی

تومان 14,000
فراگیری نظری و عملی آزمایشات مربوط به تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون در دامهای سالم و بیمار به منظور بدست آوردن توانائی لازم در تحلیل نتایج آزمایشگاهی در مرکز تشخیص از اعداف جزوه عملیات کلینیگال پاتولوژی میباشد

درسنامه جامع بهداشت و بیماری های حیوانات خانگی

تومان 37,000

عنوان محصول : بهداشت و بیماری های حیوانات خانگی - اگزوتیک

210 صفحه تایپی منبعی بسیار مفید برای کلینیسین ها و دانشجویان و علاقمندان در حوزه دامپزشکی برای بهداشت و بیماری های جوندگان ( همستر - خرگوش - خوکچه هندی، سنجاب  و ... ) ، بهداشت و بیماری های خزندگان ( ایگوآنا ) ،جوجه تیغی ،  سگ و گربه و ماهی های اکواریومی و پرندگان زینتی به همراه ضمیمه واکسیناسیون

جزوه کلینیکال پاتولوژی

تومان 32,000
عنوان محصول : کلینیکال پاتولوژی
دکتر زعیمی - دکتر مهری - دکتر حیدر پور
تهیه شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

جزوه بیماری داخلی دام بزرگ

تومان 41,000
جزوه بیماری داخلی دام بزرگ
دکتر گرجی دوز
بیماری های چشم و گوش در دام بزرگ
بیماری های پوست در دام بزرگ
بیماری های دستگاه تنفس
بیماری های دستگاه ادراری
بیماری های قلبی در دام بزرگ
بیماری های دستگاه گوارش در دام بزرگ
محصولات ایوت

جدیدترین محصولات

تازه ترین محصولات پرینتی

پکیج جامع کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی(آزمون تخصص)

تومان 990,000

پکیج جامع جراحی دام (مناسب برای امتحان تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع بهداشت و بیماری‌ های آبزیان(آزمون تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

تومان 860,000

پکیج جامع علوم پایه(مناسب برای آزمون پره انترنی)

تومان 1,150,000

پکیج جامع بیماری های داخلی دام کوچک(مناسب آزمون تخصص)

تومان 1,080,000

پکیج جامع بیماری های داخلی دام بزرگ (آزمون تخصص)

تومان 695,000

پکیج جامع رادیولوژی دامپزشکی(آزمون تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع بهداشت و بیماری های طیور (مناسب جهت امتحان تخصص)

تومان 670,000
محصولات ایوت

جدیدترین مینی جزوه ها

تازه ترین مینی جزوه ها و خلاصه ها
ایوت بلاگ

جدیدترین مطالب وبلاگ

تازه ترین مطالب منتشر شده در وبلاگ