محصولات ایوت

دسته بندی فیلدها

ایوت، تمامی فیلدهای دامپزشکی را پوشش می دهد !

آبزیان (11)

پکیج های جامع تخصص (9)

جراحی (17)

دام بزرگ (34)

دام کوچک (20)

رادیولوژی (8)

طیور (27)

علوم پایه (55)

کلینیکال پاتولوژی (6)

مامایی (6)

فایل ها

جدیدترین فایل ها

تازه ترین محصولات دانلودی

جدیدترین فایل های دانلودی

جزوه بیماری ماهی

تومان 20,000
بیوسکوریتی با انتخاب مکان آبزی پروری شروع می شود و در تمام طول تولید با کنترل کامل آب و دسترسی های انسانی،ادامه می یابد.در یک محیط آبی،ارتباط عمیق و معکوسی بین کیفیت محیط و وضعیت بیماری ماهی وجود دارد.هنگامی که شرایط محیطی نامطلوب می شود،شدت بیماریهای عفونی افزایش می یابد،بنابراین به نظر می رسد شیوه های حفظ سلامتی می توانند نقش مهمی در حفظ محیط مناسب یعنی جایی که ماهی سالم می تواند رشد کند،داشته باشند.محیط آبی بوم سازگانی پویاست که در هردوره 24 ساعته و به صورت فصلی در حال تغییر است بویژه در استخرهایی که دارای مقدار تعویض آب محدود می باشند.

جزوه اصول معاینه دام بزرگ

تومان 38,000
اصول معاینه در دام های بزرگ تهیه شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 178 صفحه

درسنامه لنگش در پایانه های اندام های حرکتی (پا)

تومان 27,000
لنگش در  پایانه های اندام حرکتی (پا) - 90 صفحه تایپی - استاد دکتر عزیزی -
تورم بافت مورق سم(لامینایتیس) Laminitis-
سندرم-بیماری ناویکولار Navicular disease/syndrome-
کنکر Canker
عفونت و نکروزیس غضروف جانبی (کوئتر) Quittor (Infection and Necrosis of the Collateral [Ungual] Cartilage
استخوانیشدن غضروفهای جانبی بند سوم انگشت (سایدبونز) Ossification of the Collateral Cartilage of the Distal Phalanx (Sidebones)
لنگش در گاو Cattle Lameness
نکرو باسیلوز بین انگشتی Inter digital Necrobacillosis
هایپرپلازی بین انگشتی Interdigital hyperplasia
درماتیت زگیل مانند dermatitis Verrucose
درماتیت بین انگشتی Interdigital dermatitis
درماتیت انگشتی Digital Dermatitis
تورم بافت مورق سم لامینایتیس (Coriosis) Laminitis
زخم کف سم sole ulcer
جداشدگی  -بیماری- خط سفید White line separation and abscessation (disease)
تراش trush
 

درسنامه جراحی دام بزرگ

تومان 23,000
پيشينة جراحي، يا آنگونه كه در منابع باستاني آمده است كاردپزشكي، به زمان نخستين كوشش هاي انسان براي درمان بيماري ها بازمي گردد. همانگونه كه از كاوش هاي باستانشناسي به ويژه در شهر سوختة سيستان برمي آيد، ايرانيان هزاران سال پيش، در همان زماني كه مردمان مناطقي مانند بابل يا مصر با سحر و جادو درمان مي كردند، به انجام جراحي هاي دشواري همچون كارگذاري پروتز مصنوعي در حدقه، يا كرانيوتومي براي درمان هيدروسفالوس و موارد ديگر م يپرداختند و اين امر نشان از پيشرفت دانش پزشكي و جراحي در روزگار كهن دارد. در اين ميان جراحي دامپزشكي نيز پا به پاي جراحي انسان باليده است و چه بسا كه برخي از عمل ها نخستين بار در حيوانات انجام پذيرفته باشد. درسنامة جراحي عمومي دا مهاي بزرگ براي استفادة دانشجويان دكتري عمومي دامپزشكي نوشته شده است و كوشش شده است كه از واپسين و كامل ترين منابع موجود در جهان در نگارش آن بهره گرفته شود. اگر در مواردي مطلبي نارسا به نظر آيد، به دليل رعايت ايجاز بوده است تا بتوان درك مترين صفحات ممكن، بيشترين و كاربرد يترين روش هاي جراحي شرح داده شود.

جزوه بیماری متابولیک دام

تومان 20,000
بیماری متابولیک در دام
تایپی 128 صفحه در بیست جلسه

جزوه استعداد تحصیلی

تومان 40,000
استعداد تحصیلی - ویژه آزمون دکتری تخصصی - همه رشته ها استعداد تحصیلی در همه رشته ها (بهجز رشته هاي گروه فنی و مهندسی) به ترتیب از چهار بخش زیر تشکیل شده است که سه بخش اول کیفی بوده و تنها یک بخش به سؤالات کمی اختصاص دارد: 1. درك مطلب 2. استدلال منطقی 3. تحلیلی 4. کمی تعداد سؤالات بخشهاي مختلف آزمون طبق آخرین تغییرات به شرح زیر است: - در بخش درك مطلب با دو متن که از هر یک 4 تست مطرح شده است، مواجه خواهید شد. - در بخش استدلال منطقی با 7 تست مجزا روبرو خواهید شد. - بخش تحلیلی داراي 2 مجموعه 4 سؤاله (در مجموع 8 تست) است که در اکثر آزمونها مجموعه اول ساده و مجموعهدوم دشوار بوده است. - بخشی کمی شامل چهار بخش و داراي 7 تست است: 1 سؤال هوش، 1 سؤال مقایسهاي، 3 سؤال حل مسأله و 2 سؤالمحاسباتی تعداد بخش ها و  تعداد سؤالات: بخش اول درك مطلب 2 متن 8 سؤال بخش دوم استدلال منطقی 7 متن کوتاه 7 سؤآل بخش سوم تحلیلی 2 بخش 8 سؤال 4 بخش (هوش، مقایسهاي، حل مسأله 7 سؤال بخش چهارم کمی و محاسباتی) توجه داشته باشید که در گروه فنی و مهندسی، به جاي 7 سؤال در بخش استدلال منطقی، 7 سؤال تجسمی مطرح میشودکه این بخش نیز کیفی است. در مجموع، طبق آخرین تغییرات آزمون دکتري، داوطلبان تمامی گروههاي آزمایشی باید به 30 سؤال در این درس پاسخدهند. زمانی که براي این 30 سؤال در نظر گرفته شده نیز براي همه گروه ها یکسان بوده و برابر با 60 دقیقه است . با توجه بهزمان اندکی که براي پاسخ دادن به حل سؤالات این بخش دارید، سرعت عمل، در کنار دقت در یافتن پاسخ هاي صحیح کلیدموفقیت شما خواهد بود.

درسنامه جراحی دام کوچک

تومان 42,000

جراحی دام کوچک

استاددکتر پدرام - دکتر فرزاد- دکتر دهقان

تهیه شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

278 صفحه

جزوه اولتراسوند تشخیصی دامپزشکی

تومان 30,000
اولتراسوند تشخیصی دامپزشکی - سونوگرافی 105 صفحه تهیه شده در دانشکده دامپزشکی شیراز

جزوه مسمومیت در دام های بزرگ

تومان 13,000
کلیات مسمومیت با سموم گیاهی و گیاهان سمی مسمومیت های قارچی مسمومیت با مواد معدنی مسمومیت با مواد آلی مسمومیت با داروها مسمومیت با سموم جانوری مسمومیت با مواد رادیواکتیو
محصولات ایوت

جدیدترین محصولات

تازه ترین محصولات پرینتی

پکیج جامع کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی(آزمون تخصص)

تومان 990,000

پکیج جامع بهداشت و بیماری‌ های آبزیان(آزمون تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع بیماری های داخلی دام کوچک(مناسب آزمون تخصص)

تومان 1,080,000

پکیج جامع جراحی دام (مناسب برای امتحان تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع بیماری های داخلی دام بزرگ (آزمون تخصص)

تومان 695,000

پکیج جامع رادیولوژی دامپزشکی(آزمون تخصص)

تومان 795,000

پکیج جامع مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

تومان 860,000

پکیج جامع بهداشت و بیماری های طیور (مناسب جهت امتحان تخصص)

تومان 670,000

پکیج جامع علوم پایه(مناسب برای آزمون پره انترنی)

تومان 1,150,000
محصولات ایوت

جدیدترین مینی جزوه ها

تازه ترین مینی جزوه ها و خلاصه ها
ایوت بلاگ

جدیدترین مطالب وبلاگ

تازه ترین مطالب منتشر شده در وبلاگ